Realizirani projekti Grada Sarajeva u 2008. godini

O realiziranim projektima Grada Sarajeva u 2008. godini kao i projektima koji će se realizirati u 2009. govorila je  gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za novinare 24.12.2008. godine.

“Želim istaknuti da smo Platformu ‘Pravci djelovanja Grada Sarajeva 2006.-2008.’, u kojoj su bili definirani naši ciljevi i zadaci,  do ovog trenutka uspjeli da 90 % realiziramo. Svakako da nam je u tome mnogo pomoglo uvećanje budžeta Grada, koje smo uspjeli da ostvarimo, sa 12.690.653,00 KM, koliko je iznosio 2005. godine, na 32.620.690,00 KM, koliko iznosi budžet za 2008. godinu.

Tokom ove godine najveću pažnju smo usmjerili na završetak najvećeg  i kapitalnog projekta Grada – izgradnju Olimpijskog bazena na Otoci. Mogu reći da su se trogodišnji trud i 15,5 miliona KM vrijedna investicija zasigurno isplatili. Bazen na Otoci postao je najposjećenije mjesto u gradu. Otkako je otvoren, osnovano je 15 plivačkih i dva vaterpolo kluba koji ga svakodnevno koriste. Tako je naša namjera da smanjimo broj neplivača u Sarajevu ostvarena, a izdvajanjem sredstava za rad bazena u narednom periodu nastavit ćemo doprinositi tom cilju.

Drugi vrlo značajan projekat Grada jeste podizanje Spomen- obilježja ubijenoj djeci opkoljenog grada Sarajeva 1992.-1995. Radovi na njegovoj izgradnji se privode kraju i drago mi je da ćemo po želji roditelja 8to prije moći otvoriti ovo spomen-obilježje. Planirali smo da u 2009. godini aktivnosti usmjerimo na izgradnju šetnice pored spomenika sa svim pratećim sadržajima.

Kada je u pitanju obnova Vijećnice, kao jednog od najznačajnijih simbola Sarajeva, u toku 2008. godine smo naše aktivnosti usmjerili u dva pravca. Prvi je lobiranje na osiguravanju sredstava neophodnih za obnovu, a drugi konkretni radovi na terenu. Uspjeli smo da na donatorski račun za obnovu Vijećnice prikupimo ukupno 2.209.616,65 KM (od Vlade Španije, društva iz Austrije, gradova Budimpešte, Ljubljane, Podgorice, Tirane i Beča). U 2009. očekujemo i uplate od domaćih institucija i grantova iz inozemstva u iznosu od 3.900.000 KM. Što se tiče radova na terenu, zahvaljujući donaciji Vlade Republike Mađarske, na objekat Vijećnice postavljena je skela koja će se zadržati na objektu za sve vrijeme trajanja obnove, a  pored zaštitne funkcije, služit će i za  rekonstrukciju i restauraciju fasade objekta. U 2009. godini započet će izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova – faza arhitektonske obnove objekta Vijećnice.

Nakon što smo od preduzeća GRAS preuzeli projekat obnove trebevićke žičare, proveli smo tender za izradu idejnog projekta i u 2008. dobili smo odabran projekat njenog novog izgleda s procjenom finansijskih sredstava potrebnih za njenu obnovu u iznosu od  16.000.000 KM sa PDV-om. U cilju zaštite područja koji gravitira trasi Trebevićke žičare planirana je izrada master studije koja će uključiti plansku izgradnju i drugih sadržaja, kao što su hotelski, sportski i rekreacioni sadržaji. Također, Grad Sarajevo je objavio tender za izradu studije izvodljivosti koja će pokazati ekonomsku opravdanost realizacije ovog projekta, kao i moguće modele njene buduće eksploatacije. Planirani završetak studije je februar 2009. godine, nakon čega će se stvoriti uvjeti za raspisivanje međunarodnog tendera za njenu izgradnju.
Staroj jezgri grada – Baščaršiji namjeravamo dati novi sjaj i u potpunosti je pripremiti za nominaciju upisa na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Zbog toga smo poduzeli, finansirali i  sufinansirali niz projekata, a namjeravamo provesti i neke nove projekte na prostoru Baščaršije. Nakon Trgovki i Sarača dekorativno smo osvijetlili  Kazaze prethodno obnovivši krovove, strehe, oluke i fasade na 146 poslovnih objekata u ove tri ulice. Ovaj projekat će se nastaviti i u drugim ulicama Baščaršije. U 2009. godini trebao bi započeti i projekat rekonstrukcije i popločavanja Baščaršijskog trga, kojim će biti obuhvaćena i sanacija vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija. Za ovaj projekat u budžetu Grada smo osigurali milion KM. Također ćemo finansirati uvođenje automatske dojave požara na Baščaršiji. Grad će u 2009. godini izradom novog Regulacionog plana ‘Baščaršija’ ujedno nastaviti aktivnosti na reafirmaciji ovog centra historijske jezgre grada.

Nakon uspješnog osvjetljavanja Šeher-ćehajine i Latinske ćuprije, Čobanije mosta te Ajfelovog mosta, u 2009. godini projekat ćemo nastavit rasvjetom mostova Ćumurija, Drvenija, Skenderija i Mosta Suade Dilberović i Olge Sučić za šta je u ovoj godini izrađena Izvedbena projektna dokumentacija.
Vrlo uspješan projekat Grada, za koji smo dobili veliku podršku i pohvale građana, obnova fasada na objektima iz austrougarskog perioda nastavljen je i u ovoj godini na 11 objekata u užem gradskom jezgru. U posljednje tri godine Grad Sarajevo je uz pomoć Kantona Sarajevo i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa KS obnovio fasade na više od 50 objekata u užem gradskom jezgru i to na zgradama koje nose simbol arhitektonskog naslijeđa iz austrougarskog perioda. Projekat nastavljamo i u 2009. godini na Marindvoru, u Titovoj ulici i Obali Kulina bana.

Kada su fasade u pitanju, želim podsjetiti na još jedan značajan projekat koji su predložili i u kojem su učestvovali mladi grada Sarajeva. Riječ je o projektu ‘Operacija mladih: Uljepšajmo Sarajevo’ koji je Grad Sarajevo realizirao sa NVO ‘Omladinska informativna agencija BiH’, a u okviru kojeg su uklonjeni grafiti sa 1.000 kvadratnih metara fasada, odnosno sa 200 objekata na potezu Marindvor – Baščaršija. Ovo je vrlo pohvaljen projekat i nadam se da ćemo i u 2009. godini s mladima sarađivati na projektima uljepšavanja našeg grada.
U Vilsonovom šetalištu, jednoj od najpopularnijih šetnica i rekreacionih zona u Sarajevu, Grad Sarajevo je izgradio prvi poslijeratni javni toalet na području grada koji se nalazi uz južnu stranu zgrade Drvno-šumarske tehničke škole. Ovaj javni toalet je opremljen  najsavremenijom sanitarnom opremom, po uzoru na slične objekte u evropskim metropolama.

Planirali smo 200.000 KM za uređenje, održavanje i zaštitu uređenih vodotoka na području grada u 2009. godini. U okviru ovih sredstava vršit će se kontinuirano čišćenje korita i obala Miljacke i sanirati oštećenja objekata koji se redovno tokom godine javljaju kao posljedica poplava, dotrajalosti,  nelegalnih priključaka, ili oštećenja izazvanih ljudskim faktorom. Također, planirane su aktivnosti u okviru projekta SERDE ‘Čista rijeka Miljacka’.
Pored korita Miljacke u nadležnosti Grada su i zatvorene regulacije, kao i otvoreni regulirani dijelovi potoka (Koševski, Bistrički…) Stoga je potrebno izvršiti istražne radove u cilju utvrđivanja stanja, a potom vršiti i čišćenje navedenih regulacija.

U 2009. planiramo revitalizirati stare sarajevske česme, te izgraditi nove na lokacijama koje predlože gradske općine.
Turizmu smo shodno Platformi Grada i u 2008. godini davali prioritet jer u njemu vidimo razvojne šanse za grad. Postavili smo turističku signalizaciju na frekventnim mjestima u gradu, te plakate dobrodošlice u Olimpijski grad. Uključili smo se u projekte iz oblasti turizma koje vodi SERDA, kao i gradske općine. Vjerujem da je naše zajedničke napore da od Sarajeva napravimo prestižnu turističku destinaciju prepoznala i svjetska i domaća javnost, pa smo i u 2008. proglašeni najboljom turističkom destinacijom u državi u okviru projekta ‘Turizam plus’ koji je Sarajevu ponovno dodijelio Zlatnu turističku ružu. Planirali smo sredstva i u 2009. godini za osnivanje Turističke zajednice Grada Sarajeva, te za unapređenje turističke infrastrukture.

Iskoristila bih se prilikom da spomenem i još neke značajne projekte Grada u 2008. godini kao što je kupovina kuće u Ilijašu za potrebe JU ‘Vladimir Nazor’ i realizaciju projekta ‘Škola u prirodi’, te kupovina stana za smještaj roditelja iz drugih krajeva BiH čija se djeca liječe na sarajevskoj Pedijatriji. Grad Sarajevo je u ovoj godini pristupio Projektu ‘Grad-općina po mjeri djeteta’, a pomogao je sarajevske studentske domove sa 104.000 KM.
Također smo osigurali 200.000 KM za potrebe vjerskih zajednica i crkava, te 30.000 KM za aktivnosti udruženja nacionalnih manjina. Sa ovom podrškom namjeravamo nastaviti i u narednoj godini.

Grad je ove godine sa 50.000 KM podržao rad narodnih kuhinja, a kako su posljednje statistike pokazale da se povećao broj njihovih korisnika, odlučili smo da sredstva namijenjena za čestitke i oglašavanja povodom državnih i vjerskih praznika usmjerimo za narodne kuhinje.
Kada su u pitanju oblasti kulture, obrazovanja i sporta, izdvojena sredstva koja čine 15% ukupnog budžeta za 2008.godinu pokazuju značajan doprinos Grada u daljnjoj afirmaciji Sarajeva kao kulturnog, obrazovnog i sportskog centra BiH.
Na osnovu Odluke o samoupravnom djelokrugu Grada u oblasti odgoja i obrazovanja u osnovnim školama sa 400.000 KM smo u ovoj godini unaprijedili materijalne mogućnosti i uvjete rada osnovnih škola. Isti iznos smo planirali i za narednu godinu.

Grad je i u 2008. godine vodio brigu o djeci boraca i žrtava rata osiguravši 20 stipendija za članove Udruženja ‘Obrazovanje gradi BiH’, te 111 stipendija putem Fonda ‘IKRE’. Stipendiranje će se nastaviti i u 2009. kao i kontinuirana podrška šestmilijarditom stanovniku planete Zemlje Adnanu Meviću.
Kada je sport u pitanju, u 2009. godini nastavit ćemo kroz primjenu Odluke o provođenju javnog interesa Grada u oblasti sporta podržavati razvojnu funkciju sporta, zatim podržavati projekte zimskih sportova, osigurati besplatno klizanje u Zetri, a posebnu pažnju posvetit ćemo obilježavanju 25. godišnjice ZOI u Sarajevu.
Nastavit ćemo još jedan značajan projekat koji realiziramo sa Gradom Istočno Sarajevo i Francuskom ambasadom, a u koji se uključio i UNDP, a koji slobodno možemo reći predstavlja integrativnu komponentu za Sarajevo. Riječ je o Sarajevskom polumaratonu koji se održava na Dan bez automobila.
Na planu međunarodne saradnje tokom 2009. nastavit ćemo jačanje multilateralne i bilateralne saradnje. Organizirat ćemo ‘Dane Sarajeva u pobratimskom gradu Friedrichshafenu i partnerskom gradu Podgorici’.  Bit ćemo domaćini Konferencije Asocijacije gradova nosilaca poruke mira.

U 2009. godini nastavit ćemo aktivnije raditi na uređenju statusa grada Sarajeva i donošenju Zakona o glavnom gradu, kako bi se otklonile sve barijere za puni privredni i drugi razvoj glavnog grada BiH.”

GRADONAČELNICA SARAJEVA
Semiha Borovac