Realizirani projekti Grada Sarajeva u 2011. godini

Na danas održanoj tradicionalnoj novogodišnjoj press konferenciji gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen sa sekretarom Gradske uprave Miloradom Kojovićem osvrnuo se na aktivnosti i projekte Grada Sarajeva u 2011. i predstavio planove i projekte Grada za 2012. godinu.

„U odnosu na planirani Budžet u 2011. godini, Rebalansom budžeta došlo je do njegovog smanjenja za 27,98% ili cca 6 miliona KM. I pored te zabrinjavajuće činjenice ipak smo se trudili a i, uvjeren sam, dosta toga učinili da odgovorimo na potrebe i poboljšamo kvalitet života naših građanki i građana”, istaknuo je Behmen.
I, pored nepovoljnih ekonomskih kretanja u društvu, Grad je uspio, nastavio je Behmen, da održi vlastite kapitalne projekte, koje realizuje u kontinuitetu od 2009. godine. Tu se prije svega misli na Program pomoći porodiljama/majkama sa djecom, za čiju su realizaciju sredstva uvećana za 25 % u odnosu na prošlu godinu. Dakle – u ovaj projekat tokom 2011. utrošeno je 1.500.000 KM. Pomoć u vidu porodiljskih naknada u ove tri godine primilo je 14.290 porodilja i to prosječno godišnje 5.500 porodilja na području grada Sarajeva. U sklopu projekta “Posao za sve”, u ovoj godini zaposlilo se u prosjeku 70 osoba (od toga 15 žena ili 21,4%) sa područja grada Sarajeva u KJKP „Park“ na period do pet mjeseci, u kojem su kao radnici ostvarivali sva prava iz radnog odnosa. Do sada je  praksa pokazala da 10-12% angažovanih radnika ostaju trajno zaposleni u preduzeću ”Park”. (355.000 KM). U

saradnji sa HO „Altius” Grad Sarajevo uspješno realizuje Projekat prevencije maloljetničke delinkvencije „I mi smo vaša djeca”: krenulo je 2009. sa 50 djece, da bi u ovoj godini ovim projektom bilo obuhvaćeno 280 djece sa izraženim poremećajima u ponašanju sa kojima više od 50 stručnjaka svakodnevno radi, a sve u saradnji sa porodicama i 32 osnovne škole. U realizaciju ovog projekta Grad je do sada utrošio 300.000 KM. Grad je zajedno sa UNDP-om, finansirao još jedan projekat koji vodi HO „Altius” u 6 osnovnih škola. Riječ je o Projektu razvijanja kulture nenasilja pod nazivom „Mi smo OK”, koji se realizira u periodu avgust 2011.-mart 2012.g.

„Bez obzira na otežan priliv sredstava u Budžet Grada Sarajeva, u školskoj 2011./2012.g. nastavili smo sa stipendiranjem 221 učenika osnovnih i srednjih škola u iznosu od 200.000 KM, odnosno sa stipendiranjem 80 studenata kao prošle godine“, kazao je Behmen te dodao da je Grad i ove godine sa 100.000 KM podržao rad narodnih kuhinja.

Realizacija Projekta „Revitalizacija trebevićke žičare“ i rekonstrukcije Vijećnice odvija se planiranom dinamikom, te se očekuje stavljanje žičare u funkciju 2013., odnosnoVijećnice početkom 2014. godine. Gradonačelnik je ovom prilikom istakao da je Grad Prag za sanaciju Vijećnice uplatio 20.000 eura. Također, u 2011.g. Grad Podgorica uplatio je još 5.000, tako da ukupno donirana sredstva Grada Podgorice za sanaciju Vijećnice iznose 65.000 eura.

Gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo jedini su preostali kandidat za organizaciju zimskog evropskog olimpijskog festivala mladih 2017. godine (EYOWF). Prezentacija kandidature Sarajeva i Istočnog Sarajeva bit će održana u decembru 2012. na Generalnoj skupštini Evropskog olimpijskog komiteta u Izraelu. „Kandidata iz Turske odustao je u ime, kako je njegov predstavnik rekao, velikog Sarajeva!“, istaknuo je gradonačelnik.

Behmen je bio ponosan što je Grad Sarajevo finansijski podržao (sa 60.000 KM) izradu i postavljanje replike najpoznatijeg i najljepše ukrašenog stećka u BiH – zgošćanskog stećka na Trgu BiH. U idućoj godini namjera je da se izvši iluminacija ovog stećka. Također smo u ovoj godini završili sa projektom postavljanja i vraćanja bista.

U 2011.g. Grad je donio 4 odluke o pristupanju izradi regulacionih planova, utvrdio 9 nacrta i usvojilo 7 RP. Osvjetljen je i most Ćumurija, a već treću godinu je partner Općini Centar u aktivnostima na regulaciji Koševskog potoka. S ciljem da se unaprijedi i intenzivira saradnja sa civilnim društvom, Grad Sarajevo u partnerstvu sa UNDP BiH implementira projekat „Jačanje lokalne demokratije II-LOD II“, kojim je obuhvaćeno 11 projekata koji treba da se zavše do marta iduće godine. Grad će učestvovati i u aktivnostima vezanim za izgradnju azila (skloništa) za napuštene životinje.

Najavljujući projekte za 2012. godinu, gradonačelnik je istaknuo da će se 6. april – Dan grada Sarajeva obilježiti prigodnim programom s obzirom da slavimo 550 godina od osnivanja Sarajeva. Također, Behmen je najavio stavljanje u funkciju Gradskog biznis centra, nastavak radova na trebevićkoj žičari, Vijećnici, Koševskom potoku, Spomen-parku Vraca, izradi projektne dokumentacije namjene i korištenja kompleksa Bijele tabije, stipendiranje, finansiranje javnih kuhinja…

GRADONAČELNIK SARAJEVA
Prof.dr Alija Behmen