Realizirani projekti Grada Sarajeva u 2013. godini

 

Iako je 2013. godina bila izuzetno teška, kako zbog sve lakše gradske kase i još uvijek neriješenog statusa Grada Sarajeva, istovremeno je bila i izazovna za novu gradsku administraciju, koja je realizovala brojne projekte i aktivnosti od izuzetnog značaja za građane i građanke. Budžet Grada Sarajeva u ovoj godini sveden je na nešto manje od 10 miliona KM.  Stalno je prisutno kašnjenje uplate tranše od strane Kantona Sarajevo, čiji je grant smanjen za nepunih 6 miliona KM. Izlišno je komentarisati odluke općinskih vijeća koja su u sastavu Grada Sarajeva, da pripadajući prihod Gradu od komunalnih taksi se sa 30% smanji na 15%, što je dovelo do drastičnog smanjenja ovog prihoda Grada Sarajeva. Općinska vijeća su svoje odluke donijela bez konsultacija sa Gradskim vijećem Grada Sarajeva. Ipak, ova gradska administracija ostvarila je znatne uštede smanjivši izdatke za materijalne troškove gradske administracije te na poziciji međunarodne saradnje u ukupnom iznosu od 700.000 KM ili za 11,30 % u odnosu na plan troškova ove godine.

Bez obzira na sredstva Grada Sarajeva u 2013. godini, nastojali smo da pokrijemo dug iz 2012. u iznosu od 2,3 miliona KM, tako da ono što je ostalo raspoređeno je na rashode Grada Sarajeva za tekuću godinu.
U proceduri je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH. Izmjenama ovoga zakona predviđeno je finansiranje funkcija Grada Sarajeva sa 0,25% sa jedinstvenog računa.
Pored ove izuzetno teške finansijske pozicije, Grad Sarajevo je danas institucija koja se nalazi izvan uobičajenih hijerarhijskih državnih institucija, u „sendviču” između Kantona i četiri gradske općine, bez nadležnosti i izvornih prihoda. Od 12 nadležnosti, koje su definisane Statutom Grada, Grad Sarajevo ima samo jednu, koja se odnosi na prostorno uređenje i regulacione planove!
I po Ustavu BiH i FBiH, Sarajevo zaslužuje i mora imati i zakon o glavnom gradu BiH i zakon o glavnom gradu Federacije. S druge strane, jedinice lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo ne uživaju u punom kapacitetu prava koja se odnose na lokalnu samoupravu, jer Kanton nije izvršio svoju obavezu i nije donio zakon o lokalnoj samoupravi u KS. Na kraju krajeva to je u svojim preporukama potvrdila i Ekspertna grupa za reformu Ustava FBiH koja, je također, predvidjela teritorijalno priširenje Sarajeva na 8 općina: Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Hadžići, Ilijaš i Vogošća, obzirom da su one i teritorijalno i urbano povezane zajedničkim potrebama građana. Ovaj prijedlog smatramo funkcionalnim i optimalnim rješenjem jer grad kao urbana sredina mora obuhvatiti i pratiti gradsku infrastrukturu.

Na oktobarskoj sjednici Gradskog vijeća zaključeno je da Gradsko vijeće Grada Sarajeva uputi urgenciju Kantonalnom tužilaštvu da poduzme sve da se što prije okončaju započeti postupci vezani za obavezu provođenja dviju presuda Ustavnog suda FBiH, kojima je naložio Kantonu Sarajevo povrat imovine Grada, i djelimičnu presudu o prenosu nadležnosti na Grad Sarajevo, a koje se odnose na privremeno korištenje javnih površina, utvrđivanje lokalnih cesta, zatim na visinu i način plaćanja naknade za postavljanje reklamnih panoa i znakova informiranja u zaštitnom cestovnom pojasu, te na srednje obrazovanje.
Ujedno, ova gradska administracija će u narednom periodu intenzivirati i aktivnosti na donošenju zakona o glavnom gradu, kojim bi se ojačala pozicija Sarajeva kao glavnog grada, pa tako i političkog, administrativnog, kulturnog, ekonomskog, obrazovnog i naučnog centra u Federaciji i državi Bosni i Hercegovini.
Sve su to razlozi koji su Grad Sarajevo učinili administrativnim siročetom i doveli ga na prosjački štap. Međutim, mi ne posustajemo. Da bismo u ovakvim neizvjesnim i teškim finansijskim vremenima uspjeli realizovati ono što građani Sarajeva od nas očekuju, morat ćemo raditi što više zajedno, donositi odgovorne odluke i pri tome imati na umu interese, potrebe i dobrobit svih onih koji žive u ovom gradu.

Kad je riječ o Olimpijskom bazenu, do sada najvećoj investiciji Grada Sarajeva, vidljivi su rezultati koje postiže njegov menadžment, realizujući edukativne, sportske i rekreativne programe. Na bazenu djeluje 22 plivačka kluba, pet vaterpolo klubova sa 250 vaterpolista, preko 2.000 djece je naučilo plivati, održano je 19 takmičenja u vodenim sportovima, potom 5. međunarodni vaterpolo turnir – najjači u regiji, koji svake godine okupi višestruke prvake Evrope iz susjednih zemalja, te Međunarodni plivački miting koji se tradicionalno održava na Dan grada Sarajeva. Na bazenu se u sklopu Projekta “Sarajevo – zdravi grad” realizuju i projekti unapređenja zdravlja djece i starijih osoba kroz program vježbi u vodi i terapijskog plivanja.
Ova gradska administracija naslijedila je dva kapitalna projekta: Vijećnicu i Trebevićku žičaru, koji nisu obični građevinski objekti, već simboli Sarajeva.
Vijećnica će imati autentičan izgled (i izvana i iznutra) – upravo onakav kakav je imala 20. aprila 1896. godine, kada je svečano otvorena i predata sarajevskoj općini na korištenje.
U toku je četvrta-završna faza obnove objekta Vijećnice koja se finansira iz IPA fondova Evropske unije u iznosu od 5.000.000 EUR-a. Trenutno se izvode finalni radovi. Postavljeno je preko 3.000 m² parketa, postavlja se keramika u mokrim čvorovima na svim etažama, teracerski radovi napreduju dobro i odmah nakon uklanjanja skele u auli krenut će se sa postavljanjem teraca na tom dijelu objekta. Kamenorezački radovi se odvijaju po planu i trenutno se postavlja stepenište na istočnom ulazu. Postavljanje unutrašnje stolarije se isto tako odvija planiranom dinamikom. Izrađen je vitraž ispod kupole u auli objekta.
Bitno je istaći da su radovi, posebno izrada gipsanih i slikarskih dekoracija veoma složeni i obimni i izvode se prema posebnom projektu. Većina slikarskih dekoracija je završena. Završeno je oslikavanje zidova i kupola centralne aule, trijema i predulaza.
U centralnom dijelu suterena koji je namijenjen muzejskom prostoru, izvodi se čišćenje i fugovanje opeke, a ovim zahvatom će se istaknuti posebna tehnika gradnje u ovom materijalu, čime će ovaj objekat imati još veću vrijednost.
Početkom maja 2014. godine predviđen je završetak svih radova i predaja objekta na korištenje.
Projekat obnove trebevićke žičare, nažalost, tek je na početku. Poznata je činjenica da je u EUFOR-ovoj bazi na Butmiru smještena oprema demontirane žičare, koja je na inicijativu g. Edmona Offermanna, donirana Gradu Sarajevu iz švicarskog zimskog centra Grehena, uz izuzetan angažman Ambasade Švicarske i Oružanih snaga Švicarske u sklopu EUFOR-a. Ne samo da je žičara dobivena bez srca žičare – upravljačke jedinice i motora nego se, nakon što je ova gradska administracija utvrdila činjenično stanje, došlo do saznanja da je donirana žičara iz 1984. godine, nema ekonomsku vrijednost, odnosno njena tehnička vrijednost ne odgovara evropskim standardima.
U međuvremenu se javio inicijator donacije žičare gradu Sarajevu, g. Edmon Offermann, koji je ponudio privatnu materijalnu donaciju u vidu elektromehaničke instalacije (upravljačke jedinice i motora) i koju bi isporučila i instalirala specijalna međunarodna kompanija. U tom slučaju obaveze Grada Sarajeva bile bi: riješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izgradnja nove trase, postavljanje stubova, te izgradnja polazne i završne stanice. Ujedno, formirao bi se tim švicarskih i domaćih stručnjaka, koji bi zajedno radili na daljnjoj provedbi ove donacije po evropskim standardima, uz poštivanje standarda sigurnosti.
Kako bi otklonili sve nedoumice i nesuglasice s jedne strane, a s druge da ne dovedemo u pitanje dostojanstvo donatora, odlučeno je da se na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća, razmatra informacija o preduzetim aktivnostima vezanim za Trebevićku žičaru, s cilem da se konačno definiše najracionalnije rješenje koje se tiče ovoga objekta.
Žičara je bila simbol Sarajeva, a Trebević pluća Sarajeva. Ona bi sada spojila Sarajevo i Istočno Sarajevo. Osposobljavanje žičare možemo povezati sa projektom turističkog razvoja Trebevića, koji je uradio Istočno Sarajevo. Zajedno smo u projektu Evropski zimski olimpijski festival mladih 2017. (EYOWF), koji će predstavljati snažnu promociju, šansu za biznis, turizam i mlade, te otvoriti prostor za integracione procese. To je ogroman posao koji se po procedurama i obimu ne razlikuje od organizacije svake olimpijade.
Trenutno smo u fazi zajedničkog nastupa prema državnom nivou vlasti u cilju traženja finansijske podrške za organizaciju EYOWF-a. Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na septembarskoj sjednici donijelo Odluku o pristupanju osnivanja privrednog društva za realizaciju EYOWF-a. Ovom odlukom Grad Sarajevo, kao suosnivač sa Gradom Istočno Sarajevo, pristupa osnivanju zajedničkog privrednog društva za realizaciju aktivnosti održavanja ove značajne sportske manifestacije.
Također, moramo početi razmišljati i o drugim projektima kako bi saobraćajno i infrastrukturalno povezali Sarajevo u funkcionalnom smislu, jer to nameću potrebe i interesi naših građana.
Pored gradonačelnika Istočnog Sarajeva g. Nenada Samardžije s kojim sam odmah po imenovanju na ovu dužnost 27. marta ove godine inicirao susret, sredinom maja bio sam domaćin gradonačelniku Trebinja, g. Slavku Vučureviću. Dogovarali smo da Grad Sarajevo preko Privredne komore KS i Turističke zajednice KS, inicira susret privrednika i turističkih djelatnika Sarajeva i Trebinja. Na komunikaciji sa bh. gradovima i općinama u 2014. moramo što više raditi, kao što smo godinama tzv. diplomatijom gradova stekli izuzetan broj gradova prijatelja širom Evrope i svijeta. Da Sarajevo uživa veliki ugled u svijetu govori činjenica da je ostvario kontakt sa 27 pobratimska i partnerska grada, te da je aktivni član značajnog broja međunarodnih organizacija i asocijacija.
Tokom boravka u talijanskoj prijestolnici, gdje sam se obratio učesnicima Međunarodnih susreta za mir, susreo sam se sa gradonačelnikom Rima g. Ignaziom Marinom, koji je izrazio želju za obnovom saradnje dvaju glavnih gradova, i putem konkretnih projekata, naročito u oblasti kulture. Ponovno sam inicirao ideju razmjene fontana u znak prijateljstva građana Sarajeva i Rima, što je g. Marino prihvatio i dao upute svojoj administraciji da se ova ideja ubrzo i realizuje. Na inicijativu gradonačelnika Peruđe (Perugie), g. Wladimira Bocallija potpisali smo Zajedničku izjavu o namjeri za uspostavljanjem partnerskih odnosa između naša dva grada. Razgovarali smo o kulturnoj saradnji, a posebno o razmjeni studenata i uspostavljanju veza između Sarajevskog i Univerziteta u Peruđi, koji je drugi najstariji univerzitet u Italiji sa 700 godina dugom tradicijom. Tokom boravka u Peruđi, posjetio sam atelje italijanskog umjetnika Paola Lattaiolija, kako bih vidio njegovo umjetničko djelo koje namjerava uskoro pokloniti gradu Sarajevu. Potpisali smo Sporazum o saradnji sa gradonačelnikom Graza, a nedavno me informirao ambasador Italije da i gradonačelnik Torina želi sa Sarajevom potpisati takav dokument.
Pobratimski njemački grad Magdeburg po drugi put je donirao muzičke instrumente sarajevskoj Srednjoj muzičkoj školi. Gradovi Zagreb i Konya poklonili su izložbe za Dan grada Sarajeva, a Dayton je odlučio sarajevsku Drugu gimnaziju uključiti u projekat razmjene učenika svojih pobratimskih gradova.

Na poziv kineskog ambasadora u BiH, delegacija BiH i Grada Sarajeva predvođena gradonačelnikom prof. Komšićem prisustvovala je Međunarodnom susretu lokalnih lidera Kine i zemalja srednje i istočne Evrope – Chongqing 2013“, na kojem su državnim institucijama i investitorima Kine prezentirani razvojni projekti grada Sarajeva kao i mogućnosti i razloge zbog kojih vrijedi ulagati u Sarajevo i BiH.  Kineska strana je iskazala interesovanje da, uspostavljajući saradnju sa predstavnicima gradova i općina u BiH, investira u privredne i industrijske zone te da kooperira u oblastima turizma, poljoprivrede, drvno-prerađivačke industrije, vinarstva i energetike. Rezultat tih razgovora je i potpisivanje Sporazuma između Grada Congcinga i Grada Sarajeva o uspostavljanju prijateljskih kooperativnih odnosa. Posjetu Kini delegacija Sarajeva je iskoristila i za susret sa pobratimskim gradom Tijencinom na kojem je dogovoreno da Grad Sarajevo u što skorije vrijeme dostavi konkretne prijedloge projekata koji mogu biti realizirani na obostrano zadovoljstvo, a počevši od kulture, turizma, preko obrazovanja do privrede i investicija u privredu.

Tu činjenicu moramo iskoristiti jer u ovom trenutku, međunarodna saradnja jedini faktor razvoja grada Sarajeva. Zato i prihvatamo samo pozive sa konferencija od kojih možemo imati koristi i razgovarati sa našim partnerima o tome kako pristupiti evropskim fondovima i kako dovesti investicije u grad.
Isto tako trebamo iskoristiti velike turističke potencijale koje Sarajevo ima zbog svoje historije i pozicije. Međunarodno istraživanje je pokazalo da je Sarajevo deseta poželjna truristička destinacija u svijetu. Prestižni evropski magazin „City Leaders“ prepoznao je Sarajevo kao jednu od najatraktivnjih turističkih destinacija i grad sa velikim investicijskim mogućnostima. Sarajevo je jedno od 20 destinacija za koje National Geographic smatra da se mora posjetiti naredne godine. Njihova lista odražava sve ono što je autentično i što obiluje kulturnim bogatstvom u današnjem svijetu. Sarajevo ima građane koji su ocijenjeni velikim osmim mjestom u svijetu po ljubaznosti, što je također naša velika vrijednost.
Pred nama je jubilarna 2014. godina: obilježavamo 100. godina od početka Prvog svjetskog rata, 30.g. od održavanja XIV zimskih olimpijskih igara u našem gradu, 30. godina “Sarajevske zime”, 20. godina “Sarajevo film festivala”… Pripreme su uveliko počele. Sarajevo će opet biti mjesto prema kojem će se okrenuti cijeli svijet. Mediji će omogućiti da Sarajevo uđe u većinu domova u svijetu. Zato želimo iduće godine iz Sarajeva poslati jednu novu, drugačiju, pozitivniju sliku o našem gradu, poslati ohrabrujuću poruku mira i solidarnosti. Te poruke su važne za mlade ljude, koje trebamo odgajati sa novom sviješću, novim vrijednostima i novim perspektivama.
Iduće godine osigurano je gostovanje Bečke filharmonije u sarajevskoj Vijećnici, koja predstavlja simbol najvećeg urbicida u novijoj historiji na evropskom tlu. Bit će postavljen video ekrani izvan zgrade Vijećnice, kako bi građani i posjetioci Sarajeva mogli da uživaju u ovom koncertnom spektaklu. Izvodeći djela slavnih austrijskih, njemačkih i francuskih kompozitora, najčuveniji austrijski orkestar će, zajedno sa horom Opere Narodnog pozorišta Sarajevo, javnim emiterima Bosne i Hercegovine, Njemačke i Francuske, poslati građanima Sarajeva, BiH i svima u svijetu jedinstvenu muzičku poruku mira i internacionalnog prijateljstva.
Predviđeni su znanstveni skupovi, izložbe savremene umjetnosti, 16 režisera već radi na filmu “Mostovi Sarajeva” koji će biti snimljen pod okriljem francuske producentske kuće Cineteve i Sarajevo Film Festivala.
Gradovi prijatelji, Friedrichshafen i Beč upriličit će izložbu Cepelina i izložbu “Dostojanstvo čovjeka”.
Nedavno sam ugostio g. Christiana Prudhommea, direktora prestižne organizacije Tour de Francea, pod čijim će se pokroviteljstvom u sklopu ove manifestacije u junu iduće godine održati Sarajevo Grand Prix 2014., prva biciklistička utrka na našim prostorima, uz prisustvo jednog broja bivših pobjednika ove velike sportske manifestacije.
Kako zbog ove utrke, tako i zbog popularizacije biciklizma u gradu Sarajevu, na proljeće počinje izgradnja biciklističke staze na dionici Nedžarići – most Skenderija sa mogućnošću da se proširi do mosta Čobanija, a u drugoj fazi i do Bentbaše. Grad Sarajevo će realizirati ovaj projekat u partnerstvu sa Direkcijom za ceste KS, koja će do kraja ove godine uraditi projektnu dokumentaciju i za dionicu Hrasnica-Nedžarići.  Općina Novi Grad zainteresirana je uključiti se u ovaj projekat tako što planira izgraditi biciklističku stazu na potezu Dobrinja-Nedžarići.
Kad je riječ o obilježavanju 30 godina od održavanja 14. zimskih olimpijskih igara, jednog od najznačajnijih događaja u historiji grada Sarajeva, formirali smo Izvršni odbor koji će pripremiti bogati sportski i kulturno-umjetnički program.
Izvjesna je i obnova Olimpijskog muzeja u Sarajevu. Očekujemo pomoć od Međunarodnog olimpijskog komiteta, Fondacije „Sarajevo srce Evrope“, francuske Vlade, te drugih domaćih i stranih donatora. Organizirat ćemo akciju – 1 KM za obnovu Olimpijskog muzeja u saradnji sa bh. telefonskim operaterima. Sarajevo je prvi grad koji je izgradio muzej poslije olimpijade, Tek poslije njega, to su počeli činiti i drugi olimpijski gradovi.
Kad je riječ o planskim dokumentima, Gradsko vijeće je usvojilo 4 regulaciona plana (Kovačići, Koševsko Brdo, Briješće i Buća Potok II), utvrdilo 4 nacrta RP (Mahale-Medrese, Mahale-Kovači, Vitkovac i Boljakov Potok), te donijelo 5 odluka o pristupanju izradi RP (Stambena zona Šip – za područje općine Centar, Brdo Hrasno, Sokolje, Soukbunar i Rajlovac III). Grad Sarajevo nastavlja sa aktivnostima na izradi projektne dokumentacije namjene i korištenja kompleksa Bijele tabije. S obzirom na pronađene temelje džamije Sultan Mehmeda Fatiha i temelje srednjovjekovne kule (kapi-kula) sa ostatkom bedema na sjevernoj strani Bijele tabije, neophodno je izvršiti korekciju idejnog rješenja na dijelu prostora unutar tabije, te pristupiti izmjeni Idejnog projekta kompleksa Bijele tabije. S tim u vezi, Federalno ministarstvo kulture i sporta obezbijedilo je i prebacilo sredstva Gradskoj upravi u iznosu 65.000 KM za izradu projektne dokumentacije. U toku su aktivnosti na provođenju tenderskog postupka u cilju zaključenja ugovora o izradi Izmjene idejnog rješenja i idejnog projekta kompleksa Bijela tabija.
Ugovor o realizaciji granta Grada Sarajeva u iznosu od 15.000 KM je sklopljen sa Fondom KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca u junu 2013.g.
Redovno plaćamo komunalne usluge objekata koje Grad održava (Vječna vatra, Spomen obilježje ubijenoj djeci, Spomen obilježje Davorinu i Mirzi i dr.).
U partnerstvu sa Općinom Centar već petu godinu izvodimo radove na regulaciji Koševskog potoka, a sa Ministarstvom za privredu KS na čišćenju i sanaciji korita rijeke Miljacke.
Iako Grad nema nadležnosti, sazvao sam zajednički sastanak sa kantonalnim premijerom i ministrima, načelnicima gradskih općina, veterinarima i veterinarskim inspektorima zbog alarmantne situacije sa psima lutalicama, koji ugrožavaju život i zdravlje ljudi, a pogotovo djece, koja sve manje imaju prostora za igru u devastiranim i kontaminiranim parkovima i trgovima. Nažalost, zaključci tog sastanka održanog u ove godine, još nisu realizovani. Naime, zaključeno je da Vlada Kantona Sarajevo prvo donese po hitnom postupku uredbu kojom bi se regulisalo uklanjanje pasa lutalica sa sarajevskih ulica, potom da se na temelju nje donesu i izvanredne mjere, te da se aktivira postupak za izmjenu i dopunu državnog Zakona o dobrobiti životinja kako bi se na adekvatan i sistemski način riješio problem pasa lutalica.
Uzimajući u obzir permanentno pogoršanje ekonomske situacije, te sve veći broj korisnika, u gradskom bužetu predvidjeli smo sredstva i za potrebe javnih kuhinja (120.000 KM).
Roditelji iz gradova širom FBiH, a čija su djeca na liječenju od malignih oboljenja u Sarajevu, bit će u mogućnosti da i u narednih pet godina, koriste stan u vlasništvu Grada Sarajeva, koji se nalazi u naselju Koševo-Vrtovi sunca.
Najznačajniji i najvrijedniji projekat u oblasti obrazovanja je svakako stipendiranje 220 učenika osnovnih i srednjih škola, koji uz dobre rezultate u učenju i ponašanju potiču iz porodica u stanju socijalne potrebe. Također smo realizirali preuzetu obavezu na unapređenju bibliotečkog fonda za slijepe i slabovidne osobe putem Biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, što uostalom Grad već tradicionalno i čini.
Grad Sarajevo već 14 godina u kontinuitetu stipendira Adnana Mevića, šestmilijarditog stanovnika planete Zemlje. Grad Sarajevo je jedini ostao dosljedan obećanju da će finansijski pomagati porodicu Mević i tako omogućiti Adnanu sretno odrastanje i školovanje.
U oktobru je u 73 osnovne škole na području Kantona Sarajevo distribuirano 6.570 primjeraka vodiča “Zdrava ishrana školske djece”, koje je Grad Sarajevo u saradnji sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo izradio u cilju poboljšanja zdravlja djece i omladine. Distribucijom ovog vodiča bit će završena Prva faza realizacije Programa djelovanja na unapređenju zdravlja mladih u gradu Sarajevu u dijelu promocije odgovarajuće ishrane i fizičke aktivnosti.
Grad Sarajevo će i dalje finansirati, u skladu s mogućnostima, bh. reprezentativce u sjedećoj odbojci, koji su osmi put osvojili zlato u poljskom gradu Elblagu. Grad Sarajevo i ove godine pokazao je svoju spremnost u pružanju konkretne pomoći višestrukim evropskim, svjetskim i olimpijskim prvacima koji su svojim uspjesima i zalaganjem doprinijeli promociji grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine i pokazali se kao izuzetni sportisti i ljudi koji simboliziraju život bez predaje, za pobjedu bez kompromisa.
Kao i ranijih godina, tako ćemo i u ovoj godini sufinansirati besplatne termine klizanja na Zetri za sportiste, djecu i omladinu grada Sarajeva.
U okviru Programa prekogranične saradnje BiH-Srbija, Grad Sarajevo kao vodeći partner za BiH, učestvuje u ovom projektu s ciljem edukacije i informiranosti romske populacije, promocije njihove kulture i tradicije, te razbijanja stereotipa o Romima kao pripadnicima romske nacionalne manjine. Grad je također podržao štampanje Zbornika Udruženja građana italijanskog porijekla-Sarajevo, štampanje časopisa „Zvučne novine” Udruženja slijepih KS, te Internacionalnu ligu humanista i Projekat „Grad-općina po mjeri djeteta”.

Počev od 2001. godine Grad Sarajevo je prema projektu „Ars Aevi“ usmjerio 1,400.000 KM nastojeći da održi i građanima učini dostupnim djela umjetnika savremene umjetnosti svjetskog glasa. Ove godine je to iznos od 60.000 KM usmjeren za režijske troškove i troškove korištenja prostora u Centru „Skenderija“. Grad Sarajevo će aktivno participirati u iznalaženju sistemskih rješenje za kolekciju „Ars Aevi“, imajući u vidu prije svega potrebu da kolekcija bude dostupna građanima, kao i riješen status Udruženja „Ars Aevi“.Zbog značajnog smanjenja budžetskih sredstava, za više od duplo u odnosu na prošlu godinu, umanjena je finansijska podrška Grada međunarodnim kulturnim i sportskim manifestacijama od značaja za Grad Sarajevo.
I ove godine očekujemo da veliki broj naših građana i turista iz cijelog regiona pa i šire isprate staru i dočekaju Novu 2014. godinu na Trgu djece Sarajeva uz sarajevske i bh. izvođače. Za najmlađe naše stanovnike pripremit ćemo Dječiji program u sklopu kojeg će biti izvedena dječija predstava u nekoliko termina I podijeljeno hiljadu novogodišnjih paketića ustanovama koje se brinu za djecu bez roditeljskog staranja i djeci sa posebnim potrebama. Istiski praznični ugođaj u Sarajevu začinit će svojim brojnim sadržajima i treći po redu Coca Cola Sarajevo Holiday Market, koji je pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva, otvoren na Trgu Oslobođenja – Alija Izetbegović.

GRADONAČELNIK SARAJEVA
Prof.dr.Ivo Komšić