Period 1991.-1995. god.

Agresijom na BiH, Sarajevo se od aprila 1992. našlo pod opsadom i blokadom. Grad je tri i po godine bio izložen stalnoj artiljerijskoj i snajperskoj paljbi, i sistematskom uništavanju od strane srpskog agresora, pri čemu je najviše stradalo njegovo civilno stanovništvo lišeno vode, struje i zemnog gasa, te praktično svih redovnih komunikacija i veza sa spoljnim svijetom. Od početka agresije i opsade, pa do 31. jula 1995. u Sarajevu je ubijeno, umrlo od gladi, hladnoće i nestalo 10.514 civila, od kojih 1598 djece. Istovremeno je u gradu registrirano 1741 trajnih invalida, od kojih su 356 djeca. U istom periodu u gradu je na bolničkom liječenju bilo 19.834 lica, među kojima 3.381 dijete. Materijalna šteta koju je grad pretrpio tokom agresije i opsade, prije svega kroz razaranja stambenog fonda i uništenje kulturnog blaga i privrednih objekata i saobraćajnica, je neprocjenjiva.