Za utorak, 14.08.2007. u 11 sati dogradonačelnik Sarajeva Josip Jurišić sazvao je radni sastanak čija će tema biti: "Koordinacija aktivnosti za uređenje grada pred i u toku 13. Sarajevo film festivala". Na sastanak su pozvani: ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, glavni kantonalni komunalni inspektor, predstavnik MUP-a KS, direktor KJKP "Rad", direktor KJKP "Park", pomoćnici načelnika Općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad za komunalne polsove, predsjednik Turističke zajednice KS i direktor Sarajevo film festivala.

Cilj ovog sastanka je da se koordiniraju različite aktivnosti za uređenje i pospremanje grada pred najznačajniji nastupajući kulturni događaj u gradu Sarajevu, ali i za vrijeme njegovog trajanja, budući da se očekuje veliki broj gostiju i turista i namjera je pružiti im ugodan boravak u gradu.

Na sastanku će se razmatrati pitanja unapređenja komunalne čistoće, uređenje zelenila i dekorisanje, eliminiranje negativnih pojava poput prosijačenja, nelegalne trgovine i sl., te unapređenja turističke ponude. Na kraju će biti doneseni zaključci u čiju će se realizaciju krenuti odmah.

Sastanak će se održati u sali Gradske uprave,  320/3 u ul.Hamdije Kreševljakovića 3.

Pozivamo Vašu ekipu da prisustvuje ovom sastanku i medijski ga zabilježi.

Izvor: Gradska uprava