Grad Sarajevo organizira veliku akciju sezonskog čišćenja i uređenja grada. Akcija počinje u ponedjeljak, 3. aprila u 9.30 sati kod At Mejdana.

Tim povodom gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka održao je danas sastanak sa Senadom Hasanspahićem, kantonalnim ministrom komunalne privrede i infrastrukture, te direktorom KJKP „Rad“ Selimom Babićem i v.d. direktora KJKP „Park“, Alenom Ramićem.

– Cilj akcije je da Sarajevo bude ljepši, zeleniji i čistiji grad. Ova akcija je važna i zbog toga što u mjesecu aprilu obilježavamo Dan grada Sarajeva. Također nam je cilj da građani i nakon 6. aprila žive u uređenom i čistom gradu – istakao je gradonačelnik Skaka.

Predstavnici kantonalnih preduzeća naglasili su da će u ovoj akciji angažovati ljude i raspoloživu mehanizaciju u akciji proljetnog čišćenja grada, na uređenju zelenih površina, pranju ulica, odvoženju otpada…