Gradonačelnik Grada Sarajeva, Abdulah Skaka, zajedno sa svojim saradnicima, održao je danas sastanak sa direktorom Sarajevske razvojne agencije SERDE, Šefkijom Okerićem. Tema sastanka je međusobna saradnje između Grada Sarajeva i SERDE. Nakon razgovora o projektima na kojima je saradnja već uspješno ostvarena, predloženi su novi projekti i oblasti za saradnju u narednom periodu.

SERDA 1

Na sastanku je spomenuta i mogućnost da se, kako zaposlenici Grada Sarajeva, tako i predstavnici drugih institucija, upute na edukaciju u Projektnu akademiju koju organizuje SERDA, kako bi se napravila mreža osoba koji su osposobljeni za pisanje projekata i apliciranje na međunarodne fondove.

SERDA 2

Turizam je oblast u kojoj bi se mogla najbolje ostvariti saradnja između Grada i SERDA-e. Pored turizma, razgovarano je i o projektima koji se tiču inkluzije, preduzetništva, komunalne čistoće, historije grada Sarajeva te Mreže gradova u BiH.