Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na svojoj posljednjoj sjednici razmotrilo Prijedlog zajedničkog djelovanja jedinica lokalne samouprave i Kantona Sarajevo, te planiranja i finansiranja razvoja turizma u glavnom gradu BiH.

Na osnovu ovog dokumenta predviđeno je potpisivanje Okvirnog sporazuma, kojim bi se stvorile mogućnosti da Grad Sarajevo, četiri gradske općine: Centar, Stari Grad, Novi Grad i Novo Sarajevo, te Kanton Sarajevo, zajednički sarađuju na razvijanju i jačanju turističkih potencijala grada Sarajeva.

Smjernice koje bi se ovim sporazumom precizirale, odnosile bi se na zajedničku saradnju u cilju razvoja turističkih kapaciteta grada, potom na usaglašavanje i koordinaciju prilikom izrade strateških dokumenata u oblasti turizma, te na planiranje i finansiranje projekata u ovoj oblasti.

Donošenje ovakvih odluka još je jedna potvrda nastojanja Grada Sarajeva da podigne lokalni turizam na viši nivo, budući da je ovo najbrže rastuća grana privrede u bh. prijestolnici. U prilog tome govori i činjenica da su regionalne i svjetske turističke agencije i mediji grad Sarajevo prepoznale kao atraktivnu destinaciju.

Najsvježiji primjer je jučerašnje objavljivanje reportaže na portalu CNN Travel, u kojoj je autor Albert Stumm istaknuo 11 nezaobilaznih lokacija u Sarajevu, gradu kojeg svakako treba posjetiti.