Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Miroslav Živanović i zamjenica šefa Misije OSCE-a u BiH Nina Suomalainen, u utorak, 23.10.2012. godine s početkom u 10.15 sati, otvorit će seminar “Uloga medija u ostvarivanju prava na informaciju o okolišu“. Ovaj prvi edukacijski seminar organizuje Aarhus centar Sarajevo u sklopu regionalnog projekta OSCE-a “Podrška implementaciji Aarhuske konvencije u zemljama jugoistočne Evrope”. Seminar ima za cilj da medije upozna sa prvim stubom Aarhuske konvencije koji se odnosi na pravo na informaciju, sa primjerima izvještavanja iz prakse, kao i da predstavi preporuke za unaprijeđenje izvještavanja o okolišu. Ovom će prilikom također biti riječi o ulozi Institucije Ombudsmana u provedbi Zakona o slobodi pristupa informacijama, te će biti predstavljen „Vodič za medije“.

Seminaru će prisustvovati predstavnici štampanih, elektronskih i online medija.

Seminar će se održati u prostorijama Aarhus centra Sarajevo,  koji se nalazi u sklopu Međunarodnog centra za djecu i omladinu u Novom Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 17.

Pozivamo Vašeg novinara i fotoreportera/snimatelja da zabilježe ovaj događaj i o njemu obavijeste javnost.