Sarajevo, grad na kulturnoj raskrsnici svijeta

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, njen administrativni, privredni i kulturni centar. Njegova savremena kulturna aktivnost, u značajnoj mjeri oblikovana je prema onome što joj je prethodilo.
Sarajevo je imalo tu sreću da se u svojoj šest vijekova dugoj historiji, na raskrsnici istočnih i zapadnih, sjevernih i južnih kulturnih tokova, duhovno obogaćuje i nadograđuje. Njegovo bogato kulturno naslijeđe i kontinuitet, i pored viševjekovnih palitelja i razaratelja, zgarišta, svježih rana i humki, otvara uvijek i iznova veliki broj pitanja u duhovnom i kulturnom životu grada. Ko smo mi? Odakle dolazimo? Kojim putem idemo?

Zapravo, sva temeljna pitanja savremene svjetske kulture sažeta su u bolnom, a ipak dragocjenom iskustvu Sarajeva.

Grad, jedinstven i neponovljiv, kakav je Sarajevo, u stanju je prepoznati svu uzvišenu ljepotu u razlikama i svo duhovno bogatstvo u osobenosti drugoga. To jedinstveno iskustvo želimo podijeliti sa ostatkom svijeta. Svijest o nama samima, kao dijelu svjetske kulture i tradicije, snažno je prisutna. Želimo vjerovati da Evropa i svijet respektuje i prihvata takvo gledište.

Sarajevo ne može osigurati svoju budućnost bez prihvatanja i podrške kulturnih centara Evrope i svijeta.

Problem kulture kao domena koji je podložan neprestanim promjenama, u ovom trenutku je potisnut, bez obzira na njegovu presudnu ulogu za opstanak grada u toku rata. Kako se društvo suočava sa kompleksnim socijalno-političkim problemima, veoma malo energije i sredstava ostaje na raspolaganje kulturi. Naš kulturni sektor veoma je kompleksan, te je iz tog razloga nemoguće dati jednostavne odgovore.

Ukoliko se postavi pitanje, da li je Sarajevo zaustavljeno u svom kulturnom pohodu, ili se uslijed viševjekovnih (ne)prilika i napora da dokaže svoje multikulturne i duhovne vrijednosti, ta pozitivna stvaralačka energija iscrpila, dobit će se sljedeći odgovor.

Ne, Sarajevo nije umorno. Evo, po ko zna koji put se diže iz zgarišta, zahvaljujući nepokolebljivoj vjeri u vrijednosti multikulturnog suživota, neiscrpnu životnu energiju, isprepletenu različitim kulturnim, tradicionalnim, duhovnim i ljudskim vrijednostima tog mini kozmosa kojeg od milja zovemo Sarajevo.

To jedinstvo u različitosti naša je neprestana zadaća, a ujedno i prilog ukupnom svjetskom kulturnom pokretu. Otvarajući ovaj grad za sve dobronamjerne, prognane, male i velike ljude svijeta, u svim proteklim vijekovima slali smo jasne signale i poruke. Sarajevo se ne može izbrisati iz kulturno-historijskog pamćenja. Pomozite nam da naše dragocjeno iskustvo i zadaću pretvorimo u pravilo i primjer savremenog kulturnog življenja u svijetu.

Kako stvoriti savremeni kulturni ambijent?

Sarajevo kao simbol stradanja i simbol nade i vjere u budućnost predstavlja idealno mjesto u kozmosu, možda i jedini poligon za interplanetarni kulturni dijalog. U nastojanju sarajevskih kulturnih snaga, uz beskrajno toplu i srdačnu potporu svjetske i evropske zajednice, UNESCO-a, Vijeća Evrope, umjetnika, gradonačelnika, direktora muzeja, istaknutih ličnosti i pojedinaca, rađale su se i njegovale ideje o mnogim sada već tradicionalnim međunarodnim kulturnim projektima.