Arhivska djelatnost

Historijski arhiv Sarajevo obilježava 50 godina rada, susreće se s problemima dodatnog prostora za arhivu, kao i nedostatkom kadrova. Ima preko 5.500 jedinica arhivske građe.

Kontakt:
Arhiv Grada Sarajeva
Alipašina 19
tel.: +387 (0)33 223-281
fax.: +387 (0)33 536-967

Tu su još i Arhiv Bosne i Hercegovine i Arhiv Federacije BiH koji ne spadaju u resor kulture, jer sadrže svega 10% kulturne građe.