U Sarajevu postoji 35 institucija kulture, od Nacionalnog teatra sa Operom i Baletom do ostalih pozorišta, galerija, muzeja i dr. sa oko 800 zaposlenih, te oko 30 raznih udruženja, nacionalnih društava i kulturno-umjetničkih društava. Svi zajedno ostvare oko 1000 raznih programa u godini, počevši od onih općinskog značaja do vrhunskih programa i festivala. Sredstva koja se obezbjede iz budžetskih sredstava Kantona Sarajevo nedovoljna su te mnoge institucije kulture iznalaze dodatna sredstva za realizaciju svojih projekata.

U Sarajevu se nalazi i najveći broj državnih institucija kulture, svih naroda sa cijelog prostora Bosne i Hercegovine – Zemaljski muzej BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Republički zavod za zaštitu spomenika, Umjetnička galerija BiH, Narodno pozorište i dr.

Kanton Sarajevo je preuzeo na privremeno finansiranje veliki broj institucija kulture, koje su ranije bile na državnom nivou.

I pored svih teškoća s kojima se već dugih niz godina susreću institucije i projekti kulture, uloga kulture u opstanku i životu grada i njegovih građana, je neodvojiva od želje ovog grada da se vrati u tokove i ambijent savremene kulturne stvarnosti. Iz tog razloga još jednom veliko hvala svima koji su u najtežim danima Sarajeva, kao i teškim godinama nakon agresije, pokazali zanimanje za naše projekte i pružili podršku našem kulturnom pohodu, i time doprinijeli da se u našoj kulturnoj zbilji ne osjećamo usamljenim.

Pozivamo Vas, toplo i srdačno, na međunarodne kulturne događaje i učešće u projektima koje već dugo i neprekidno njegujemo u duhu multikulturne i međureligijske saradnje sa ostatkom svijeta.