Pozorišna i muzičko scenska djelatnost

Pozorište mladih Sarajevo

1950. godine u Sarajevu su osnovana dva pozorišta za djecu: Pozorište lutaka Sarajevo i Pionirsko pozorište Sarajevo, koja se 1977. godine udružuju i nastaje današnje Pozorište mladih Sarajevo. Od prvog dana postojanja do danas ovo Pozorište njeguje lutkarsku i dramsku umjetnost, scenski pokret, ples, pantomimu i afirmiše domaće dramsko stvaralaštvo. U svojih 50 godina u Pozorištu mladih odigrano je 270 premijernih predstava namijenjenih svim generacijama. U Pozorištu mladih se godišnje izvede najmanje četiri premijerne i preko 100 repriznih predstava.

Kulovića 8
tel.: +387 (0)33 205-799
fax: +387 (0)33 442-572


Kamerni teatar 55

Osnovan je 1955. godine i u njegovom sastavu djeluje Galerija “Gabrijel” i gudački kvartet Kamernog teatra.

Maršala Tita 54
tel.: +387 (0)33 523-079
fax: +387 (0)33 471-184


SARTR

SARTR je Sarajevski ratni teatar osnovan 1993. godine. Godišnje izvede oko 6 premijera i 100 repriznih predstava, a organizuje i naučne skupove. U okviru SARTRA djeluje lutkarska škola za edukaciju kadrova, i izdavačka kuća.

Dalmatinska 2
tel.: +387 (0)33 665-189


Sarajevska filharmonija

Osnovana je jula 1923. godine, a nakon prekida u radu u periodu Drugog svjetskog rata 1948. god. ponovo je obnovljen rad Sarajevske filharmonije. Koncert nakon kojeg se o Sarajevskoj filharmoniji više zna u Evropi i svijetu je izvođenje Mozartovog “REQUIEMA” u razrušenoj Vijećnici, 19.06.1994. godine kojim je dirigovao maestro Zubin Mehta. Veliki umjetnik lord Yehudi Menuhin, počasni dirigent Sarajevske filharmonije diriguje koncertom 12.10.1996. godine.

Obala Kulina bana 9
tel.: +387 (0)33 664-070
fax: +387 (0)33 666-520


Bosanski kulturni centarJavna ustanova Bosanski kulturni centar Sarajevo djeluje od 1993. godine (ranije Javna ustanova Radnički univerzitet “Ðuro Ðaković”). U svojoj strukturi sadrži: sektor kulturne djelatnosti, sektor obrazovne djelatnosti i sektor izdavačko-štamparske djelatnosti.

Branilaca grada 24
tel.: +387 (0)33 205-538
fax: +387 (0)33 664-203


Centar za kulturu Sarajevo

Jelića 1
tel.: +387 (0)33 232-595


JU “Sarajevo art”

JU “Sarajevo art” je kantonalna javna ustanova kulture koja nastavlja tradiciju predratne Republičke poslovnice za kulturno umjetničke priredbe, koja djeluje od 1948. godine. Njena djelatnost je: pružanje programskih i drugih usluga organizacionog i tehničkog realiziranja kulturno-umjetničkih i estradnih programa, projekata i priredbi za druge naručitelje. Iz reda tradicionalnih festivala koji se održavaju u Sarajevu, JU “Sarajevo art” je organizator festivala “Baščaršijske noći” i “Međunarodni festival folklora” Sarajevo.

Dalmatinska 2/I
tel.: +387 (0)33 207-921
fax: +387 (0)33 207-972

email: koncagsa@bih.net.ba


Obala Art Centar

Obala Kulina bana 9
tel.: +387 (0)33 553-266
email: sff@sff.ba
url: www.sff.ba